Laddar Karta...

Föreläsning

25 januari 2018 kl. 18:30

Plats: Pensionärernas Hus


Föreläsning om Lena Cronqvist

Nina Weibull, fil dr i konstvetenskap föreläser om Lena Cronqvist, som är en av Sveriges mest kända konstnärer. Nina Weibull har disputerat på Lena Cronqvists konstnärskap.

Kostnad: 100 kr för medlemmar, 150 kr för icke medlemmar.
Anmälan senast den 18 januari sker genom inbetalning av avgiften till föreningens PlusGirokonto nr. 607 16 39-6. I mån av plats kan kontant betalning göras vid föredragstillfället. Vid ev. frågor kontakta Ulla Kronnäs, mobil: 070-625 20 16, e-post: ulla.kronnas@telia.com