Laddar Karta...

14 oktober 2017 kl. 09:00 - 17:00

Plats: Trosa Kvarn


Sköt dig själv!

Är du förberedd ifall det oväntade händer? Klarar du dig om strömmen går, eller om det blir översvämning? Sköt dig själv är en kostnadsfri utbildning på 8 timmar anordnad av Svenska lottakåren som kan ge dig svar på dessa frågor. Målet med kursen är att du ska kunna klara att ta hand om dig själv och din familjs grundläggande behov, när krisen i samhället väl är ett faktum. Med enkla medel kan du klara dig riktigt bra, riktigt länge.

Under dagen får du bland annat tips om hur du kan förbereda dig på oväntade händelser såsom elavbrott, översvämning och extrema väderförhållanden. Du får även information om kommunens ansvar för samhällets krisberedskap och hur du kan bidra till att skapa en tryggare kommun där du bor. Med dig hem får du en samlad information med saker du bör tänka på innan det händer och under tiden krisen pågår. Kan du ta hand om dig själv kan du också hjälpa andra.

Alla är välkomna, både kvinnor och män, du måste dock ha fyllt 18 år, i övrigt krävs inga förkunskaper. Du behöver inte vara medlem i Svenska Lottakåren för att gå kursen.

Anmäl dig senast den 5 oktober på www.skotdigsjalv.nu

Vid frågor kontakta Lia Eidvall 070-4800736