Recurring

Konstutställning

S: ta Annas kapell, Trosa lands kyrka Trosa

Trosakonstnärer ställer ut sina alster i S: ta Annas kapell i Trosa lands kyrka. (I Trosabygdens konstförenings egen regi) 4 juli-1 augusti lördag och söndag 12.00-16.00

Gratis
Recurring

Konstutställning

S: ta Annas kapell, Trosa lands kyrka Trosa

Trosakonstnärer ställer ut sina alster i S: ta Annas kapell i Trosa lands kyrka. (I Trosabygdens konstförenings egen regi) 4 juli-1 augusti lördag och söndag 12.00-16.00

Gratis
Recurring

Konstutställning

S: ta Annas kapell, Trosa lands kyrka Trosa

Trosakonstnärer ställer ut sina alster i S: ta Annas kapell i Trosa lands kyrka. (I Trosabygdens konstförenings egen regi) 4 juli-1 augusti lördag och söndag 12.00-16.00

Gratis
Recurring

Konstutställning

S: ta Annas kapell, Trosa lands kyrka Trosa

Trosakonstnärer ställer ut sina alster i S: ta Annas kapell i Trosa lands kyrka. (I Trosabygdens konstförenings egen regi) 4 juli-1 augusti lördag och söndag 12.00-16.00

Gratis
Recurring

Konstutställning

S: ta Annas kapell, Trosa lands kyrka Trosa

Trosakonstnärer ställer ut sina alster i S: ta Annas kapell i Trosa lands kyrka. (I Trosabygdens konstförenings egen regi) 4 juli-1 augusti lördag och söndag 12.00-16.00

Gratis
Recurring

Konstutställning

S: ta Annas kapell, Trosa lands kyrka Trosa

Trosakonstnärer ställer ut sina alster i S: ta Annas kapell i Trosa lands kyrka. (I Trosabygdens konstförenings egen regi) 4 juli-1 augusti lördag och söndag 12.00-16.00

Gratis
Recurring

Konstutställning

S: ta Annas kapell, Trosa lands kyrka Trosa

Trosakonstnärer ställer ut sina alster i S: ta Annas kapell i Trosa lands kyrka. (I Trosabygdens konstförenings egen regi) 4 juli-1 augusti lördag och söndag 12.00-16.00

Gratis
Recurring

Konstutställning

S: ta Annas kapell, Trosa lands kyrka Trosa

Trosakonstnärer ställer ut sina alster i S: ta Annas kapell i Trosa lands kyrka. (I Trosabygdens konstförenings egen regi) 4 juli-1 augusti lördag och söndag 12.00-16.00

Gratis

Recurring

Konstutställning

S: ta Annas kapell, Trosa lands kyrka Trosa

Trosakonstnärer ställer ut sina alster i S: ta Annas kapell i Trosa lands kyrka. (I Trosabygdens konstförenings egen regi) 4 juli-1 augusti lördag och söndag 12.00-16.00

Gratis

KonstTriangeln i Trosa Kommun

Trosa kommun Trosa kommun, Trosa

KonstTriangeln är Trosabygdens egen konstrunda, där konstnärer och konsthantverkare från kommunens alla hörn ges möjlighet att visa upp sin verkamhet för en intresserad publik. KonstTriangeln startade 2013, som ett initiativ från och under konstnärlig ledning av Gunnel Ginsburg. Idén är att varje påskhelg bjuda in till öppna ateljéer och en samlingsutställning där samtliga utställare visas. […]

Gratis