Loading Events

« All Events

En dag om beredskap med Civilförsvarsförbundet

27 april kl. 10:00-16:00

175kr

Rädd eller beredd? Hur ser din beredskap vid en samhällskris? Klarar du din egen situation i minst en vecka? Denna dag kan hjälpa dig att bli mer förberedd.

Civilförsvarsförbundet bjuder in till en dag med fokus på Hemberedskap och Brandkunskap. Vi varvar teori med praktiska moment.

Om vi människor utsätts för en stor påfrestning eller hamnar i en krissituation behöver våra psykiska och fysiska grundbehov tillgodoses för att vi ska klara av situationen och kunna lösa problem på ett bra sätt.

De mänskliga grundbehoven för överlevnad är utgångspunkten för kurserna i Civilförsvarsförbundets kurskoncept. Här lär du dig vad vi som enskilda människor själva kan göra.

Program

Start kl. 10.00 i Tomtaklintskolans Aula, presentation om Civilförsvarsförbundet samt Trosa kommuns projekt Odla Vardagsmaten.

Hur fungerar Sveriges beredskap? Vem har ansvar för vad och hur kan jag stärka min Hemberedskap?

Hemberedskap i Utemiljö – praktik. Vi går ut för att testa olika sätt att laga mat utan el och får exempel på praktiska varor att ha hemma. Tillsammans lagar vi dagens lunch, kläder efter väder. Vid dåligt väder sitter vi inne och äter det vi lagat.

Allmän brandkunskap, teoripass. Har du brandsäkrat din egen bostad? I detta moment får du information om förebyggande brandkunskap. Åtgärdskedjan rädda – varna – larma – släck och vad den innebär ingår.

Fikapaus

Allmän brandkunskap, praktisk del. Utbildningen om brand ger kunskap om brandorsaker, brandens förlopp, handlingsplan vid brand, utrymning, avgränsa brand samt brandförebyggande åtgärder.

16.00 – Tack för idag!

Kursledare; Pål Kurucz, Sune Eriksson och Lisbeth Brevig, Civilförsvarsförbundet.

Kursen kostar 175 kr

Datum: 27 april 2024

Tid: klockan 10.00-16.00

Plats: Tomtaklintskolans Aula, Trosa

Bonus! Deltagare under denna dag kommer få möjligheten att boka in sig till en kostnadsfri praktisk HLR-kurs som genomförs i Trosa vid ett senare tillfälle. För att få boka sig till HLR-kursen ska man ha deltagit i denna dag.

Vänligen meddela eventuella allergier och kostavvikelser vid anmälan.

Anmäl dig här: https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2024/april/en-dag-om-hemberedskap-med-civilforsvarsforbundet/

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation som arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad.

Kursen är ett samarbete mellan Civilförsvarsförbundet, Studiefrämjandet och Projektet Odla vardagsmaten som drivs av Trosa kommun med medel från Leader Sörmlandskusten och Europeiska Jordbruksfonden.