Recurring

Kyrkföris sommaren

Trosa församlingshem Viktoriavägen 30, Trosa

Under sommaren kommer kyrkföris anordna skapande och lek. Det kommer att vara sångsamling varje dag. Måndag till fredag klockan 9.00-12.30. Fika kommer att finnas. Medtag egen lunch. Vi kommer att vara ute och inne, beroende på väder. V. 33 Tema: lekparksturné Samling utanför Trosa församlingshem kl. 9.00. Därefter går vi till olika lekparker varje dag.