Loading Events

« All Events

Permanent agriculture – Två dagar om jord

27 april kl. 09:00-16:00

1500kr

En kurs om den jord vi odlar i och hur vi förvaltar och föräldrar den så att den kan fortsätta vara grunden för vår tillvaro. Projektet Permanent Agriculture består av fyra delkurser om att bli en självförsörjande och oberoende odlare och tillsammans skapa en frisk och resilient jord.

Under kursen, som är uppdelad på två kurstillfällen, en på våren och en på hösten, lär vi oss om en frisk jords beskaffenhet och dess mikroliv. Vi pratar om jordens samverkan med svampar och mykorrhizan och hur jorden ”växer till sig” så att kommande generationer också ges förutsättningar att leva. Vi visar på kompostens betydelse, där en balanserad kompost ökar inlagringen av kol varje år. Vi går igenom växtföljder och täckning av jorden och visar att ett ekologiskt kretsloppsjordbruk är det långsiktigt hållbara. Vi tittar närmare på biokolets egenskaper och långsiktiga effekter i skapandet av ”den svarta jorden – Terra Preta”, ett rykande aktuellt ämne både i stadsplanering och ekologisk odling. Vi lär oss också mer om hur jord bildas och om samverkan mellan det som växer i och ovanför markytan och de djupare jordskikten. Du får också baskunskaper om en hållbar användning av vattenresurserna, framtagande av eget frö och grunden för ett resilient ekosystem, både i den lilla trädgården och i det större jordbrukslandskapet.

Teoretiska inslag varvas med fältvandring, praktiskt arbete med att lägga en kompost och diskussioner.

Två dagar om jord är en del i projektet Permanent Agriculture på Lagnö bo. Under projektåret fördjupar vi oss i odlingens grunder och i arbetet med att skapa en frisk jord. Ekosystemet och trädgården på Lagnö Bo är designat utifrån permakultur, ett integrerat system under utveckling, till största del bestående av perenna/självsående växter användbara för människan, designat på ett vis som liknar naturen och samtidigt inkluderar människan. Permakulturens tankesystem och principer erbjuder ramar som ger människan kraft och kunskap att gå från att vara en konsumtionsvarelse till att bli en ansvarstagande varelse.

Kursledare: Raymond Wigg, Raija Pihlajamaa och Artur Granstedt
Kursavgift: 1 500 kronor

Totalt består projektet av fyra kurser:
Två dagar om frö, 23 mars och 5 oktober
Två dagar om jord, 27 april och 26 oktober
Två dagar om vatten, 8-9 juni
Två dagar om permakultur, 12-13 oktober

Du kan delta i bara någon eller några av kurserna. Men om du anmäler sig till alla fyra kurserna får du rabatt. Avgiften blir då totalt 4000 kronor.
Lunch, fika och kvällsbio på Lagnö Studio ingår i kursavgiften. Möjlighet till övernattning under helgkurserna finns.

Projektet genomförs i samverkan med Studiefrämjandet, Trosa kommun/Odla Vardagsmaten, Naturskyddsföreningen Trosabygden, Föreningen Sesam, LONA (Länsstyrelsen)

Venue

Lagnö bo
Lotsängsvägen 1
Trosa, 619 92
+ Google Map
Phone
+4616159323

Organizer

Studiefrämjandet Sörmland
Phone
020-15 02 01
Email
lena.wistrand@studieframjandet.se
View Organizer Website