Tillgänglighetsguide

Trosa kommuns gator, torg och offentliga rum skall vara tillgängliga för alla. Oavsett levnadsvillkor och oberoende av funktionsnedsättning, skall den byggda miljön vara både tillgänglig och användbar för samtliga människor.

  • Överallt i Trosa där det finns gatusten/kullersten är det anpassat för att det ska vara lättare att framföra rullstol
  • Trosas offentliga toaletter är anpassade
  • Trosas restauranger är anpassade
  • På Trosa Havsbad finns rullstolsramp ner i havet

Kontakta oss om du har några frågor!
info@trosa.com


I Trosa kommun finns ett antal hjärtstartare. Här hittar du vart de är placerade.

ANNONSER:

X