Anden i Glaset med Anthony Charles Heads

RF Sudios Nya Industrivägen 1, Vagnhärad

ANDEN I GLASET är en unik live show från Anthony Charles Heads – Sveriges främste Paranormala Illusionist. Anthony återskapar 1800-talets förtjusning för seans och det paranormala med en show som inte går att förklara. Han blandar teater, illusion, berättelsekonst, psykologi, mentalism och vilseledning för att underhålla en trollbunden publik. Publiken bevittnar inte bara det ”övernaturliga” […]

350 kr