Gästhamn

Trosa gästhamn –

Trosa Gästhamns nya entreprenör arbetar för fullt för att kunna öppna så snart som möjligt. Mer info kommer här: Trosa Gästhamn

Gästhamnen erbjuder dig som besökare en fullständig service, vilket bland annat innefattar minilivsbutik och hamncafé. Vill du tvätta båten samtidigt som du besöker hamnen går det bra i båtbottentvätten.
Förutom 140 båtplatser har gästhamnen även 6 ställplatser med el för husbilar, priset för dem är kr/dygn.
Hamnkapten:

Sjösättningsramper:
Ramp öster om ABC-bryggorna. Används flitigt. Lat: 58.891433  Long: 17.559167
Den har en stålramp och är 3,40 meter bred och det finns trailerparkering i anslutning.

Ramp finns vid Östra Hamnplan. Lat: 58.893091  Long: 17.551582
Den är i betong och är 3,10 meter bred. Ingen parkering i närheten.

Det är gratis och ingen behöver kontaktas för att använda ramperna.

Sjöräddningen i Trosa
Jourtelefon 070-580 81 23
Sjöräddningssällskapet ssrs.se

ANNONSER: