Torghandel

Tillvägagångssätt vid förhyrning i Trosa och Vagnhärad: Sökande kontaktar Trosa turistcenter med önskemål om torgplats. Du kan också göra en intresseanmälan via våra e-tjänster här.

Önskas plats för 1 dag, kontaktas Trosa turistcenter som fördelar dagplatser och tar betalt.

Önskas plats för längre tid, 1 månad till 1 år, kontaktas Trosa turistcenter som tecknar avtal med sökanden om torgplats. Trosa kommun fakturerar torgplatsen.

För upplåtelse av torgplats gäller ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun”

ANNONSER: