WiFi

Trosa WiFree

I Trosa kan du koppla upp dig på Trosa WiFree-nätet gratis. Nätverket är tillgängligt på Trosa stadsbibliotek.

Använd lösenord: trosa.com

Vitt wifi-tecken på svart bakgrund med text Trosa Wifree och kommunens logga.