Kyrkor

Trosa lands kyrka
Trosa lands kyrka är till sina äldsta delar från 1200-talet, och byggdes invid den gamla stadens västra gräns. Sakristian tillkom på 1300-talet och S:t Annes kapell på 1400-talet. Tornets nedre del byggdes av gråsten, och högre upp användes stortegel. Under orostider användes tornet som försvarstorn.

Den namnkunniga Christina Gyllenstierna som år 1520 ledde Stockholms försvar mot danskarna, begravdes i Trosa lands kyrka. Hon var av ätten Bielke som residerade på Tureholm liksom Ture Bielke, vars ”begravningsståt” finns att beskåda i kyrkan idag. Den består av en stor och sexton små vapensköldar och användes vid hans begravning år 1577. Det är den äldsta fullständiga serien av sådan gravpompa vi känner från Sverige.
Karta

Trosa Stads kyrka
Kyrkan invigdes år 1711. Kyrkan skonades av ryssen år 1719 då de använde denna som stall åt sina hästar. Efter ryssbranden är kyrkan med dess klockstapel de enda byggnader som finns kvar (övriga Trosa brändes ner). Kyrkan hyser bl a ett gammalt altarskåp från det gamla fiskarkapellet.
Karta

Vagnhärads kyrka
Kyrkan byggdes på 1200-talet. Predikstolen är ett praktfullt arbete av den sörmländske bildhuggaren Anders Larsson från Björkvik.
Karta

Västerljungs kyrka
De äldre delarna av kyrkan härstammar från 1100-talet, vilket gör den till den äldsta kyrkan i Trosa kommun. I kyrkan finns ett medeltida altarskåp som tidigare tillhört Ösmo kyrka. På den privata gravplatsen finns det berömda Hallwylska monumentet där Wilhelmina och Walther von Hallwyl är begravda. Inte lång därifrån ligger även upptäcktsresande Adolf Erik Nordenskiöld.
Karta

ANNONSER:

X