Museum & hembygd

Garvaregården Stadsmuseum
I Trosas äldsta del, där gränderna har fått namn efter de hantverkare som byggde upp staden efter ryssbranden, ligger Garvaregården nedanför kyrkan, omsorgsfullt bevarad av hembygdsföreningen. Där kan du besöka garvarens bostad med möbler som tillhört garvarfamiljen Carl Jacob Dahlbom. Här finns stadens museum och i den lummiga trädgården ett trevligt café med pergola för kyligare dagar. Frivillig Entré.
Sommar: PGA Covid19 håller vi 2020 öppet torsdag – söndag 11 – 16
Program: Sommarutställning i pergolan, Lapptäcken sydda av Christina Steihed,
Loppis från våra förråd, Auktion med Bengt start 24 juni (max 50 pers.).
hembygd.se/trosa | garvaregardentrosa.se
Cafe & Museum 079-31 33 094
Västra Långgatan 40, 619 35 Trosa

Trostorp
 Trostorp – tidigare Trasabro – är ett gammalt arrendetorp under det närbelägna Åda Gods. Torpet tillkom under senare delen av 1600-talet eller möjligen under första delen av 1700-talet. Torpet har varit bebott och brukats ända sedan dess och fram till första delen av 1900-talet. På medeltiden var Trosaån nedanför en havsvik med Trosa lands kyrka på andra sidan vattnet. Hembygdsgården Trostorp är en aktiv hembygdsgård som bevarat den gamla bondekulturen.
Öppet söndagar kl 11.00-16.00 under juli och aug.
hembygd.se/vagnharad/
Trostorp, 619 91 Vagnhärad

Åda taktegelmuseum
Vårt museum är mycket litet men innehåller en hel del för den tegelintresserade. Yttertaket är belagt med tre olika tegeltyper för att åskådliggöra skillnaderna i utseende. Vi visar även hur ett tegeltak är uppbyggt tekniskt, hur man bedömer kvaliteten på gammalt taktegel, hur man ser skillnad på strängpressade, formpressade och handslagna fabrikat med mera.

Vid museet finns även ett litet provläggningstak där både barn och vuxna kan prova på att lägga både gammalt enkupigt handslaget taktegel och ca 50 år gammalt tvåkupigt tegel. Det enkupiga provläggningsteglet är det äldsta dokumenterade tegelpartiet vi har, och är tillverkat mellan åren 1650-1750. Vår stolthet är samlingen av stämplade handslagna tegelpannor, förmodligen landets största.

Vårt lilla taktegelmuseum står alltid olåst. Du är välkommen när som helst!
taktegel.se | 0156-171 87
Åda, 619 91 Trosa

Västerljungs Hembygdsförening
Västerljungs hembygdsförening bildades år 1954 som egen förening, efter att tidigare ha ingått i Trosaortens hembygdsförening. Föreningen har ca 250 medlemmar. Verksamheter: Torpvandringar, båtutflykter, föredrag, höstmarknad, firande av Valborgsmäss och nationaldag mm.
hembygd.se/vasterljung

Museigården Långmaren
Den lilla före detta arrendegården Långmaren är en ovanligt välbevarad del av vår sörmländska allmogehistoria. Gården brukades fram till 1967, då Landstinget övertog Nynäs marker. Nu är såväl byggnaderna som gårdens närmaste omgivning skyddade som byggnadsminne och ingår i Nynäs naturreservat. Under sommarsöndagarna  hålls det ”öppet hus” på gården med enklare kaffeservering och guidade rundvandringar.
nynasslott.se

ANNONSER:

X