Slott

Tullgarns slott
Tullgarn är ett av våra populäraste kungliga utflyktsmål.  Den strama fasaden överraskar med lätta inredningar i en stilblandning av rokoko, gustavianskt och viktorianskt. Tullgarn förknippas med Kung Gustaf V och Drottning Victoria, som tillbringade somrarna här i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Slottet har varit ett kungligt lustslott sedan 1770-talet då staten överlämnade Tullgarn till hertig Fredrik Adolf. Beskåda hertigens inredningar, som tillhör vårt lands förnämsta. Vila en stund på borggården och känn friskheten från havet. Ta en kopp kaffe i stallet eller Orangeriet. Eller packa upp picknickkorgen vid någon av dammarna. Tullgarn är värt en resa!

Öppet: Helger i september, tisdag-söndag under juni-augusti.

Webb | 08-551 720 11
Tullgarns slott, 610 74 Vagnhärad

Nynäs slott
Ett kustnära slott och naturreservat beläget invid länsväg 219 mellan Trosa och Nyköping. I det natursköna kustlandskapet mellan Trosa och Nyköping ligger Nynäs slott, vilket sedan 1985 är öppet för allmänheten.

Fynd och gravar från brons- och järnåldern vittnar om att området kring Nynäs har varit befolkat sedan mycket långt tillbaka i tiden.

Under medeltiden lade adelsmännen sina styrande händer över området. Själva godset Nynäs finns tidigast omnämnt i ett brev från 1328. Sedan dess har Nynäs tillhört flera av de mest inflytelserika adelsfamiljerna i landet som exempelvis Grip, Gyllenstierna, Hildebrand och Bondeätten. Den sista privatfamilj som ägde Nynäs var Gripenstedt.

1969 såldes merparten av egendomen till Södermanlands läns landsting (idag Landstinget Sörmland) och slutligen 1984 sålde man även huvudbyggnaden, ”slottet”, med omgivande park och orangeri till Landstinget och Statens konstmuseer. Idag förvaltas Nynäs av Sörmlands Naturbruk.

Webb | 0155 – 26 15 05
Nynäs slott, 611 99 Tystberga

Tureholms slott
Tureholms slott är ett privatägt slott strax utanför Trosa. Här bor släkten Bonde. Slottet ligger högt beläget på den plats där Gäddeholm låg med ursprung från 1300-talet. På 1640-talet byggdes ett nytt slott ritat av Erik Dahlberg på uppdrag av Sten Nilsson Bielke. Slottet brändes ner under rysshärjningarna år 1719. I Suecia Antiqua et Hodierna från 1660-talet kan man se det slott som brann ner och dra slutsatsen av att slottet vi ser idag är ganska likt det som fanns innan, dock utan en lika stor välskött park.

Tio år efter ryssbranden började Thure Gabriel Bielke att bygga upp slottet igen och sedan dess har det sett ut som det gör idag. Det är efter honom som slottet har fått sitt namn Tureholm. I slottet finns ett stort bibliotek och släktporträtt. Rustkammaren hade förr en stor samling av vapen från slutet av 1500-talet. Mycket har dock sålts från slottet, både vad det gäller vapnen från rustkammaren och möbler mm.

Tureholms slott tillhörde på 1300-talet riddaren Nils Gädda, och fick därav sitt första namn Gäddeholm. Slottet kom genom giftermål mellan Svante Nilssons (Sture) sonsons dotter Sigrid och Thure Pedersson Bielke (1562) att tillfalla släkten Bielke som därefter behöll det fram till 1916. Sedan 1935 ägs slottet av släkten Bonde och är ett privat hem.

Tureholms slott, 619 91 Trosa

ANNONSER:

X