Kulturstråket

Ett underbart sätt att uppleva den idylliska småstaden Trosa är att på egen hand företa en vandring till den gamla stadsdelen och under vägen uppleva åpromenaden och de smala gränderna.

Vår förhoppning är att vandringen har gett dig ett fint minne från Trosa, när du nu åter står vid det berömda marknadstorget.

1. Rådstugan

Trosa fick stadsprivilegier 1610 av Karl IX. Stadens första rådhus uppfördes på denna plats 1711 och det brändes av ryssarna 1719. Stadens andra rådhus uppfördes på samma plats 1725. Detta rådhus revs 1883. Rådhustornet bevarades och placerades på den då nybyggda polisstationen. Istället för rådhus byggdes ett skolhus upp. Därav namnet på parken bredvid, Skolparken. Byggnaden som finns här nu uppfördes 1985 och är en kopia av 1725 års rådhus. Idag finns turistcenter och bibliotek i byggnaden.

Trosa Torg

2. Torgbron

Detta är Trosas äldsta bro. Den kallades från början Stadsbron. Under bron rinner Trosaån fram. Det är möjligt att ta sig hela vägen från Åkers Styckebruk till Trosa via olika vattendrag och sjöar.

3. Bryggarebron

Bron tillhörde ursprungligen ett bryggeri som låg på östra sidan av ån, lagret hade de på västra sidan. Bryggeriet tillverkade öl, svagdricka och läskedrycker fram till 1902. Dess maskinpark finns på Arboga museum.

4. Gamla skolhuset

Folkskolan i Trosa är från 1700-talet och är därmed en av de äldsta i vårt land. Undervisningen bedrevs på övervåningen fram till 1884. Nedre våningen var ett s.k. fattighus.

5. Garvaregården

Den kulturminnesmärkta Garvaregården är en hantverksgård från 1700-talet. Garverirörelse bedrevs här fram till början av 1900-talet. Trosa Hembygdsförening ansvarar för Stadsmuseet med dess unika samlingar. Garvarens bostad och verkstad visas också. Här finns även café och hantverksbod. Öppet på sommartid.

6. Trosa Stadskyrka

Stadskyrkan i s.k. karoliner barock stil invigdes 1711. Det är Trosas äldsta bevarade byggnad. Den skonades vid ryssbranden 1719 då ryssarna använde kyrkan som stall.

7. Gröna torget

Detta kvarter eldhärjades 1863 och staden löste här in två tomter. Området kallades ”Lilla marknadstorget”, men efter planteringar omkring år 1900 kallas parken ”Gröna torget”.

8. Punschgränd

Här fanns tidigare Trosa Spirituosaaktiebolag som bl.a. framställde den speciella Trosa Punschen som kallades ”Trosa gul”, ”Grön” och ”Blå”. Den serverades till stadens badsocietet vid sekelskiftet.

9. Trosa Stadshotell

Denna byggnad blev stadshotell 1872. Dess park utgjorde centrum för badortssocietetens sällskapsliv. Här träffades på 1920-talet fem unga författare med Harry Martinsson och Artur Lundkvist i spetsen, och kom överens om att ge ut antologin ”Fem unga”, 1929. Andra författare som kan nämnas som trogna stamgäster är Albert Engström och Gunnar Ekelöf. Sven del Blancs roman Hedebyborna filmatiserades delvis här.

11. Gamla polis- & brandstationen

Huset är byggt vid mitten av 1800-talet och har fungerat som polis- och brandstation och sedan som konditori, ”Mamsell Trosa”. Tornet är originaltornet som suttit på det gamla rådhuset vid torget. Originalklockan är flyttad till kopian av det gamla rådhuset på torget.

12. Gamla sjukstugan och rådhuset

Parken heter Rådhusparken efter den gula byggnaden som är det rådhus som användes från 1900-talets början. Mitt emot den ligger gamla sjukstugan som också var BB. Bredvid gula huset ligger ett mindre gult hus, mjölkboden, där man förr kunde hämta mjölk. I båda byggnaderna finns numera kontor för Trosa kommun. Bakom Rådhusparken ligger Rönnebo, ett sekelskifteshus ritat av slottsarkitekten Lars Israel Wahlman och uppfört 1895. Från 1930-talet fram till 1970-talet vad Rönnebo ett pensionat, idag är det ett privat hem.

13. Villabron

Det berättas att bron tillkom för att sommargästerna som hyrde hus och rum på östra sidan om ån lätt skulle kunna ta sig över till den västra sidan.

14. Ågården

Ågården var tidigare en läkarbostad och här bodde bl.a. stadsläkaren Mortimer Haerén, på vars initiativ Ågatorna anlades som promenadstråk.

Hamnplan

Tidigare hade hamnen stor betydelse för yrkesfiskarna och deras båtar. Idag är det mest turistbåtarna som lägger till här sommartid. På östra sidan ligger Tullhuset som förr hette Miramare. Här har skärborgarna en gång betalat tull när de kom in till torgförsäljningen.

15. Suckarnas bro

Bron sägs ha fått sitt namn av de kvarlämnade i kärleksparen som gick här och suckade, när ångbåten tuffade hem med sommargästerna på hösten. Promenadvägen ut till piren kallades kärleksstigen.

16. Smörbyttan

Hamnpiren slutar med en stenrundel som kallas Smörbyttan. När man kommit hit har man nått ”Väldens ände” och får då ta samma väg tillbaka. Förr i tiden fanns det bara en väg till Trosa. Trosa låg vid ”Vägen ände”.

17. Gamla rökeritomten

Trosa var välkänt för sitt böcklingrökeri och många i staden levde på fisket. Idag finns här en restaurang och där rökeriet en gång låg ligger nu ett nytt bostadsområde.

18. Bomans

På denna plats låg förr Strömsborg sedan 1700-talet, en skjutsstation och gästgiveri. Här är än idag en plats för besökare som vill bo, äta och njuta av den vackra miljön.

19. Åbladstugan

Åbladstugan är en av Trosas äldsta byggnader, uppförd efter branden 1719. Det är Trosas enda bevarade skärborgarstuga. ”Skärborgare” kallades de fiskare som sommartid flyttade med sina familjer långt ut på skären och återvände först på hösten med sin saltade och torkade fisk. De bodde längs Östra Långgatan. Det här sättet att fiska upphörde på 1860-talet.

20. Skolparken

Skolparken har sitt namn efter den folkskola som låg här, en vacker byggnad med mycket snickarglädje.  Skolan brann tyvärr ner en stormig decembernatt 1976. Statyn ”Skärborgaren” som är placerad i bakgrunden är utförd av Lena Lervik och föreställer en skärborgare som med sin familj och ko flyttar ut i skärgården.

ANNONSER:

X