Skärgård

Sörmlands skärgård är mer än 10.000 år gammal, har en sex mil lång kustlinje och består av kommunerna Trosa, Nyköping samt Oxelösund. Det finns cirka 2 800 öar, till det tillkommer ett stort antal kobbar och skär. Sörmlands skärgård är inte så exploaterad som på många andra håll längs den svenska kusten och stora områden är naturreservat.

Skärgårdstrafik med Apelago

Turen går från Trosa gästhamn till Kråmö via Trosa havsbad. Turen tar ca 30 min och avgår 2 gånger om dagen under högsäsong.
På Kråmö finn stugby, en liten kiosk, grillplats och naturreservat med vacker natur.

Köp dina biljetter på plats i hamnkontoret eller här.

Tidtabell 2020

18 juni – 1 juli avgår båten endast torsdag-söndag
2 juli – 2 augusti avgår båten alla dagar i veckan.
2 augusti – 16 augusti avgår båten endast torsdag-söndag

AVGÅNGAR TROSA GÄSTHAMN – HAVSBADET – KRÅMÖ
10.00 Trosa gästhamn – 10:15 Trosa Havsbad – 11:30 Kråmö – åter Trosa gästhamn 12:00
17:00 Trosa gästhamn – 17:15 Trosa Havsbad – 18:30 Kråmö – åter Trosa gästhamn 19:00

info@apelago.se | 0156-505200
trosanyagasthamn.se | Facebook

Trosa Rederi

Ni är varmt välkomna att kontakta Trosa Rederi för grupparrangemang eller kanske för en aktivitet med företaget. För 1- 72 personer.
info@trosarederi.se | 073-655 18 21
trosarederi.se | Facebook

Båttaxi i Trosa

Vi erbjuder sjötaxi, lättare sjötransporter och bogseringar.
hotlips.trosa@telia.com | 070-533 69 79
Facebook

Kråmö

På bekvämt båtavstånd från Trosa ligger skärgårdsidyllen Kråmö som är Trosa kommuns egen semesterö. Öns bebyggelse domineras fortfarande av små sjöbodar, vilket bidrar till en genuin känsla av skärgårdsmiljö. Vid den lilla hamnen finns det möjlighet till härliga bad.  Ön, med det gamla skärgårdshemman som har rötter i 1600-tal, ingick tidigare i godset Tureholm. På 1940-talet köptes Kråmö av en mejeriägare som byggde stugorna för sina anställda.

Otaliga är historierna om den legendariske Tärken som bodde på Kråmö i 52 år. Einar Tärk och hans fru Hilja var de sista bofasta på ön, men år 2003 flyttade de in till Trosa. Flera generationer barn i Trosa minns Hilja som arbetade i skolans matbespisning. Einar, som flydde från Estland i en roddbåt på 1940-talet byggde gedigna fiskebåtar i sitt lilla varv på Kråmö. Den största båten han byggde finns fortfarande kvar och har numera hemmahamn på Rågö. Numera finns ett museum på Kråmö. Det visar förutom skärgårdsföremål också upp en del av Tärkens livsverk. Tärk har också fått ge namn åt den förrädiska stensamlingen norr om Kråmö mellan Brännskär och Högholmen som under lång tid inte var utmärkt på sjökortet. Det sägs att Tärken stod på sitt berg och spanade efter båtar som gick på grund där. När någon fastnat gick han ut med fiskebåten och drog loss båten—mot en skälig ersättning. Inte förrän han själv fastnat där och en granne fick komma och dra loss honom, mot ersättning förstås, kom ”Tärks grund” med på sjökortet.

Kråmö Skärgårdsby

Stendörrens Naturreservat

Vill du komma ut i skärgården utan att använda båt? Välkommen till Stendörrens Naturreservat. Här finns broar mellan öarna så att du kan ta dig ut i skärgården till fots.

Reservatet ligger en bit från E4:an mellan Stockholm och Nyköping (ta av vid Vagnhärad eller Tystberga och kör väg 219 mot Studsvik/Stendörren) och består av två delar. Från fastlandsdelen når du ut till vissa av öarna via hängbroar. De yttre delarna av reservatet, kring fiskehemmanet Griskär, är endast tillgängligt med båt. Allt som allt 923 hektar, varav land och öar upptar 185 hektar och resterande 738 hektar är vattenområde.

På fastlandsdelen finns det orörda skogsområden och kustpartier men också delar som fortfarande brukas på traditionellt sätt. Dessa sistnämnda delar befinner sig främst runt det gamla fiskehemmanet Aspnäset.

I reservatet finns flera markerade vandringsleder och du kan spana ut över skärgården ifrån utsiktstornet, bada från klipporna, se årstidsskiftningarna i flora och fauna eller varför inte försöka att få upp middagsfisken. Reservatet är utrustad med ett flertal eldstäder med ved, toaletter och sopmajor så det ska vara lätt att lämna det i städat skick. Detta är nödvändigt då reservatet besöks av uppemot 200 000 personer årligen. Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) för värdefulla naturområden.

Vid Aspnäset finns det ett naturum som är öppet under sommarhalvåret. I naturum kan du lära dig mer om Östersjön och skärgårdens natur, miljö och kulturhistoria genom utställningar, guidningar och andra aktiviteter.Ring för information till Naturum 0155-26 31 80.

Här kan du hämta hem Reservatsbroschyr för Stendörren. 

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Sävö

Sävö ligger nära fastlandet och har innerskärgårdskaraktär. Ön är starkt kulturpåverkad och präglad av jordbruk- och betesdrift. Ön ligger endast 300 meter från Källviks brygga och nås endast med båt. Vandrarhemmet kör turer.

Läs mer om naturreservatet här och om Sävö gård och café här. Information om båttransport hittar du här.

Askö

Den drygt 8 km långa Askö har stora skogspartier, bland annat ett bestånd av mycket gamla tallar. Här finns också ett ålderdomligt jordbrukslandskap som fortfarande betas av får och kor. På strandängarna växer den sällsynta orkidén honungsblomster och i den omväxlande skärgårdsmiljön kan man se insekter som blåvingad gräshoppa, apollofjäril och bivarg. Askö har relativt få naturhamnar men Storsand och Lillsand är populära sandstränder dit man kan ta sig med båt. Soliga sommardagar är det ofta kappåkning mellan båtarna hit ut för att få de bästa platserna!

På norra Askö finns sedan 1961 Askölaboratoriet som samordnar svensk marin forskning och miljöövervakning. Laboratoriet hör till Stockholms universitets marina forskningscentrum och ligger i ett av de minst påverkade kustområdena längs hela ostkusten som dessutom är ett av de mest välundersökta havsområdena i världen. Här bedrivs forskning och utbildning året runt inom det marina området. Asköområdet fungerar sedan 1970-talet som referensområde för miljöövervakning och har stor internationell betydelse.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen.

Öja, Landsort

På Öja har man en vidunderlig utsikt. Här möts Stockholms och Trosas skärgårdar. På ön finns också Sveriges äldsta fyr, Landsort. Sedan 1660-talet har det lyst kontinuerligt på Båkberget för att visa säker väg upp mot Dalarö och Stockholm. Det nuvarande fyrtornet är från 1678 och är skärgårdens starkaste med en lysvidd på 18 sjömil. Landsort är troligen även landets äldsta lotsplats där fartyg på order av Gustav Vasa fått lotshjälp sedan 1535. Landsort var i långa tider ett aktivt samhälle med skola, affär och militär verksamhet men är nu mest en ö med sommargäster och turister. De åretruntboende beräknas till någonstans mellan 10 till 20 personer. Det finns tre hamnar på Öja; Norrhamn, Österhamn och Västerhamn. En härlig promenadväg leder runt ön och upp till fyren. Ejdrar och andra sjösträckfåglar syns här vår och höst och det finns en fågelstation på ön. Pestkyrkogården från 1710, då nästan hälften av öns befolkning dog, är värd att se, liksom skärgårdens största jättegryta, 4 meter djup och 3 meter i diameter, som ligger vid Helveteskällan nordost om Norrviken.

Läs mer om Öja och Landsort hos Skärgårdsstiftelsen här.

Julaftons fyr

Julaftons fyr ligger på ön Bokö-Oxnö som är ett naturreservat. Ön är relativt svårtillgänglig, men det går att lägga till vid Skonötudden på östra sidan. Fyren ligger på öns norra sida. Fyren och skäret Lilla Julafton sägs ha fått sitt namn när ett fartyg förliste här i rykande snöstorm på självaste julafton. Mitt emot Julaftons fyr ligger Högholmen, även känd som Smugglarberget. Nedanför berget finns en djup och bra ankringsplats där skutor förr i världen väntade på rätt vind för att kunna segla genom Boköströmmen. Den platsen användes också för båtar som hade smuggelgods ombord. Smuggelberget med sina grottor och skrevor var ett perfekt gömställe.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen.

Grytan

Kring ön Grytan öster om Kråmö finns spännande historier. Här sägs det ha pågått spritsmuggling och en avancerad kurragömmalek med tullväsendet, främst under det alkoholrestriktiva 1930-talet. När smugglarna använde tändkulemotorer kände tullarna igen ljudet från de olika motorerna, så smugglarna lånade andras båtar för att inte bli avslöjade. Smugglarkungen Algoth Niska påstås ha använt ”torpeder” och snabba bensinare som körde ifrån tullpersonalen. Med torped menas att man buntade ihop spritdunkarna i ett slags flottar om 20 eller 30 dunkar. Flotten kunde kapas om tullen oväntat dök upp och sedan hämtas vid ett lämpligare tillfälle. Grytan har troligen fått sitt namn av de jättegrytor som inlandsisen åstadkommit i berghällarna kring den lilla viken.

Grytan ingår i Kråmös naturreservat, läs mer hos Länsstyrelsen.

Korpen

Den 23 meter höga klippväggen reser sig brant och dramatiskt ur havet. Detta är platsen för ett mycket lokalt mandomsprov. Det sägs att du någon gång i livet ska hoppa därifrån för att bli betraktad som en riktig man i Trosa. Det är dock farligt och inte att rekommendera. Tandvården i Trosa lär varje år få in tandskador som kommer från mer eller mindre lyckade Korpen-hopp.

ANNONSER:

X