Tillgänglighetsredogörelse

Trosa kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur trosa.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller webbplatsen trosa.com, den omfattar inte e-tjänster eller andra webbplatser som tillhör Trosa kommun.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från trosa.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bilder

Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter).

Vissa bilder har en länktext ovanpå bilden.

Tangentbordsnavigation

Vid tangentbordsnavigering markeras inte element när de är i fokus.

Tidpunkt för rättning av brister

I mars 2021 ersätts nuvarande webbplats med en ny och vi räknar då med att ovanstående brister har rättats till.

Webbplatsen publicerades: april 2017.
Redogörelsen uppdaterades: 9 december 2020.

ANNONSER:

X