Tillgänglighetsredogörelse

Trosa kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur trosa.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller webbplatsen trosa.com, den omfattar inte e-tjänster eller andra webbplatser som tillhör Trosa kommun.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från trosa.com som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bilder

  • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter).
  • Vissa bilder har en text ovanpå bilden.
  • Det finns tidtabeller i bildformat som innehåller text. Dessa är inte tillgänglighetsanpassade. Tidtabeller som även finns på andra platser är länkade.

PDF

  • Sidan har länkning till pdf:er.

Tangentbordsnavigation

  • Vid tangentbordsnavigering markeras inte element när de är i fokus.

Tidpunkt för rättning av brister

Arbete pågår löpande med att rätta till de brister som finns.

Webbplatsen publicerades: 25 mars 2021
Redogörelsen uppdaterades: 10 mars 2023