Nätverk & besöksnäringsträffar

Vi bjuder varje år in till besöksnäringsträffar för alla besöksnäringsföretag i Trosa kommun, vanligen vår och höst.

2024:

10/4 Guideträff kl 10-12

Rådstugan, Trosa torg

Agenda:

  • Presentation av deltagare
  • Diskussionsfrågor

Anmäl dig till info@trosa.com

 

24/9 Besöksnäringsträff kl 14- ca 16

Lokal skrivs här inom kort.

Anmäl dig till info@trosa.com

2024

26/3 Besöksnäringsträff, Vita kommunhuset

2023

11/4 Besöksnäringsträff, Trosa Kvarn

6/9 Marknadsföringsträff, Rådstugan

19/9 Besöksnäringsträff, Rådstugan

2022

10/5 Besöksnäringsträff, Bomans

27/9 Besöksnäringsträff, Rådstugan

Kontakta oss, info@trosa.com, om du vill ta del av presentationer

Facebookgrupp för samverkan och info

Gå gärna med i vår grupp för besöksnäringsföretag. Möjlighet till gruppdiskussioner och ta del av information.

Nätverk

Nätverk för de företag i Trosa kommun som är intresserade av att vara med i gemensamma kampanjer och marknadsföringsinsatser.

Kontakt: info@trosa.com

Outdoornätverk för outdoorföretagare eller företag som erbjuder outdoorprodukter/ upplevelser.

Vi samarbetar med Nyköping och Oxelösunds kommun samt Stua. Nätverket är en fortsättning på projektet Outdoor Weekend som genomfördes 2017-2019.

Kontakt: info@trosa.com

Trosa året om är ett nätverk av butiker, caféer och restauranger som värnar om att Trosa lever året om. En levande handel ger ett levande samhälle.

Trosa turistcenter är deltagare i nätverket, ej sammankallande.

Kontakt: Jessica, ÖSP, jessica@osp.nu

Väg 219 är ett nätverk av verksamheter i Västerljung som alla ligger utmed, eller i närheten av, väg 219 som leder längs med kusten mot Nyköping. 

Visit Trosa bjuds in till nätverket, är ej sammankallande.

Kontakt: Lova, Havrevreten, info@havrevreten.com

trosa.se hittar du flera länkar och tips kring företagande och nätverk.

Pågående projekt

Kickstart Naturturism – läs mer HÄR