Nätverk & besöksnäringsträffar

Vi bjuder varje år in till besöksnäringsträffar för alla besöksnäringsföretag i Trosa kommun, vanligen vår och höst.

2024:

26/3 Besöksnäringsträff kl 14-15.30

24/9 Besöksnäringsträff kl 14-15.30

Anmäl dig till info@trosa.com, lokal återkopplas vid anmälan

2023

11/4 Besöksnäringsträff, Trosa Kvarn

6/9 Marknadsföringsträff, Rådstugan

19/9 Besöksnäringsträff, Rådstugan

2022

10/5 Besöksnäringsträff, Bomans

27/9 Besöksnäringsträff, Rådstugan

Kontakta oss, info@trosa.com, om du vill ta del av presentationer

Facebookgrupp för samverkan och info

Gå gärna med i vår grupp för besöksnäringsföretag. Möjlighet till gruppdiskussioner och ta del av information.

Nätverk

Outdoornätverk för outdoorföretagare eller företag som erbjuder outdoorprodukter/ upplevelser.

Vi samarbetar med Nyköping och Oxelösunds kommun samt Stua. Nätverket är en fortsättning på projektet Outdoor Weekend som genomfördes 2017-2019.

Kontakt: info@trosa.com

Nätverk för de företag i Trosa kommun som är intresserade av att vara med i gemensamma kampanjer och marknadsföringsinsatser.

Kontakt: info@trosa.com

Trosa året om är ett nätverk av butiker, caféer och restauranger som värnar om att Trosa lever året om. En levande handel ger ett levande samhälle.

Trosa turistcenter är deltagare i nätverket, ej sammankallande.

Kontakt: Jessica, ÖSP, jessica@osp.nu

trosa.se hittar du flera länkar och tips kring företagande och nätverk.

Pågående projekt

Kickstart Naturturism – läs mer HÄR