Tips om marknadsföring

Innehållsförteckning

Vilka kanaler finns det och vad ska man göra för att synas? Här får du konkreta tips på hur du kan marknadsföra din verksamhet eller ditt evenemang i Trosa! 

På webben

Lägg till ditt företag på trosa.com

Kriterier för att synas:

 • Ditt företag ska ligga i eller i anslutning till Trosa kommun
 • Ditt företag ska höra till besöksnäringen.

 

Uppfyller ditt företag dessa två kriterier kan du mejla oss följande:

 • Företagsnamn
 • Besöksadress (gatunamn, postnummer och postadress)
 • Telefonnummer
 • Webbadress
 • Om du har Facebook och Instagram önskar vi länkar till dessa
 • Kort text om ditt företag (100-300 tecken, ca 3 meningar)
 • Bild (obs! ej en logga)

Mejla detta till info@trosa.com

Kalender på trosa.com

Varför?

 • Trosa.com’s mest besökta sida
 • Inspiration för både besökare och invånare – ibland är det evenemangen som gör att de väljer Trosa och inte en annan ort för sin ledighet
 • Det hjälper oss alla att svara på frågor kring evenemang när allt finns samlat på ett ställe. Lätt för hotellpersonal och butiksinnehavare m.fl. att få en överblick och kunna hänvisa till.
 • Hjälper oss att lyfta evenemang och skriva artiklar på Trosa.com’s förstasida och sociala medier.
 • För den som planerar ett evenemang är det till stor hjälp att titta på trosa.com/evenemang så att det inte krockar med något annat.

Om du får felmeddelande när du lägger in ett evenemang – kontakta oss gärna på info@trosa.com. Oftast beror det på att du försöker lägga in en för stor bild. Vi får i de flesta fall in evenemanget ändå.

Vill du som är privatperson annonsera på trosa.com att du har en stuga/rum för uthyrning? Det kan du göra på sidan trosa.com/bo/privata-uthyrare/

Vi behöver:

 • namn
 • personnummer (för att kunna fakturera)
 • adress till stället du hyr ut
 • fakturaadress
 • telefonnummer
 • mejladress
 • beskrivning av boendet, antal bäddar och priser

Tänk också på: vad ingår? (t.ex. lakan, handdukar, städning?) Hur är boendet utrustat? Kök, vattenkokare, micro, TV?

Du bör ha med ett antal bilder.

Pris: 1 250 kr (inkl. moms och per år).

Mejla information till info@trosa.com

Google, Tripadvisor och Sociala medier (SoMe)

Tryckt material

Var med och stötta driften 2024!

Tidtabellen är planerad till 24 juni – 4 augusti. Därutöver hoppas vi få ihop ekonomin till två tillfällen under Halloweek/ höstlovet, v 44.

Annonsering på tågets tak som syns när tåget rullar Storlek H30 cm x B90 cm Pris: 8750 kr

Annonsering tv-skärm företagsnamn helår (stöttning drift) Pris: 300 kr

Företagsannons tv-skärm /vecka (stöttning drift, går bra när som helst under året – även i år) Storlek B1080 px x H1520 px Pris: 575 kr

Priserna är exkl. moms.

TV-skärmen finns i Rådstugans fönster som vetter mot torget. Här visas evenemangsaffischer vilket gör att många tittar och ser det som en anslagstavla. Ett bra ställe att synas på!

Kontakt: info@trosa.com

Kartan är reklamfri, i A4-format. Samtliga boenden och matställen listas.
Observera att kartan trycks i början av april, ev ändringar behöver komma till vår kännedom i god tid innan dess för att hinna ändras/komma med i det tryckta materialet.

Broschyrmaterial görs i liggande A5, dragspelsmodell. Stora bilder och QR-koder till trosa.com visar kommunens besöksnäringsutbud.

Kulturstråket, stadsvandring, trycks i en begränsad upplaga. Finns för nedladdning här:

Kulturstråket på svenska

The Heritage Trail in English

Der Kulturrundweg auf Deutch

Promenade culturelle en français

Un paseo cutural por Trosa en español

Intinerario culturale in Italiano

Andra lokala turisttidningar görs av:

APelago AB, Upptäck Trosa!
kontakt@apelago.se

Östra Sörmlandsposten, GÖSEN (Guide Östra Sörmland) och ÖSP sommarnummer
jessica@osp.nu

Sörmlands Nyheter, sommartidning
bokaannons@ntmmedia.se

Turist- och besökskartan över Sörmland med annonser och besöksformation – ett samarbete mellan Sörmlands elva turistorganisationer.

Kartan är den enda trycksaken som används i marknadsföringen av Sörmland under 2023.

+Katrineholm ansvarar för annonsförsäljning och teknisk produktion.

Kontakta Tina Berggren på +Katrineholm om du vill annonsera, tina.berggren@pluskatrineholm.se

Affischering

Har du en affisch för ditt evenemang? I vårt skyltfönster ut mot torget affischerar vi kommande evenemang. Vid många affischer tas de fram i turordning. Du kan mejla din affisch till info@trosa.com alternativt lämna den i vita kommunhuset eller på Trosa Stadsbibliotek (säg att den ska till turistcentret).

Här hittar du anslagstavlor i kommunen:

 • Kaptensgatan (tvärgata till Nyängsvägen)
 • Utanför Trosa Vårdcentral vid gång- och cykelbanan
 • Fågelögatan
 • Åpromenaden vid Hamnängsparken/ nära Hamngårdsbodarna
 • Inne i korridoren till Trosa Stadsbibliotek
 • I gränden mellan Coop och Trosa stadsbibliotek
 • Östra Långgatan mellan Smäckbron och Strömbron
 • Västra Hamnplan
 • Skärborgarnas Hus
 • Järnvägsstationen
 • Hulo
 • Bibliotek Navet
 • Skolvägen i Vagnhärad (Nygårdsplatån)
 • Västerleden

Saknar du någon anslagstavla? Tipsa oss gärna! Mejla till info@trosa.com

Digitala skärmar

Det finns ett antal digitala skärmar runt om i kommunen. De har olika ägare och olika regler. Läs mer nedan.

 • Skärmar, stående format
 • Finns på: Ica Trossen, Ica Vagnhärad, Skärborgarnas hus, Trosa Stadsbiblioteks fönster
 • Evenemangsannonsering för ideell verksamhet, 5-7 dagar innan eventstart

Kontakt: mkarlstrom@me.com

 • Skärm, liggande format
 • Placerad vid Ådavägen/ Åda gods
 • Kommersiell annonsering
Kontakt: info@adagods.se
 • Stående format
 • Placerad nära Nero center
 • Kommersiell annonsering

Kontakt: julia@nerobygg.se

Tillägnad Blå tåget, dvs intäkter bidrar till Blå tågets drift

 • Skärm, stående format
 • Annonsering företagsnamn helår, pris: 300 kr
 • Företagsannons/vecka, storlek B1080 px, H1520 px, pris: 575 kr

Priserna är exkl. moms

Kontakt: info@trosa.com

 • Skärm med två budskap bredvid varandra, liggande format och mindre stående formar
 • Visar bildspel och filmer samt information från Trosa turistcenter och Trosa kommuns bibliotek

Kontakt: info@trosa.com

Riktlinjer för vägskyltar E4

Länsstyrelsen är tillståndsgivare för skyltar som uppfördes 2020. De representerar övriga myndigheter som står bakom det ursprungliga tillståndet (Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk).

Budskap som förmedlas via vägskyltarna styrs dels av Väglagen, men främst av Kommunallagen gällande gynnande av enskild näringsidkare. Utöver lagens riktlinjer väljer Trosa kommun att vara än mer restriktiva för att främja huvudsyftet med vägskyltarna: attrahera och informera en bred målgrupp samt stärka varumärket Trosa. Trosa kommun förbehåller sig rätten att göra bedömningar från gång till gång.

I händelse av olycka, kris eller annan händelse som kräver snabb information ut till allmänhet förbehåller sig Trosa kommun rätten att byta budskap oavsett annat avtal med exempelvis förening.

Bedömningar av innehåll på skyltarna samt handläggning hanteras av Trosa kommuns kommunikationsenhet.

 

Väglag (1971:948)

 3 § Vägområde utgöres av den mark, som tagits i anspråk för väganordning.

43 § Inom ett vägområde får inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd

 1. uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar,
 2. vidtas andra åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.

I samband med tillstånd får väghållningsmyndigheten meddela de föreskrifter som behövs. Ett tillstånd kan när som helst återkallas.

46 § Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål finnas uppsatta utomhus.

I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte
 1. inom områden med detaljplan eller
 2. för sådana anordningar som är uppsatta på byggnader för upplysning om affärsrörelse eller annan verksamhet på stället eller
 3. för anslagstavlor för meddelanden som rör kommunala angelägenheter,

föreningssammanträden, auktioner eller dylikt,

 1. åtgärder för vilka bygglov krävs. Lag (1991:605).

 

Kommunallag (1991:900)

Särskilt om näringsverksamhet m.m.

7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget.

8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.

Dvs.

» Huvudsyftet med budskap som förmedlas via skyltarna ska vara att:

 1. attrahera och informera en bred målgrupp.
 2. stärka varumärket Trosa.

» Budskap får inte på ett otillbörligt sätt gynna enskild näringsidkare.

Ex.

Evenemang på krog med huvudsyfte att generera inkomster till krogen.

» Privata åsikter eller information riktad till enskild får inte förmedlas via skyltarna.

» Föreningar och näringsidkare som kollektiv grupp tillåts förmedla budskap som i förlängningen gynnar hela kommunens attraktionskraft.

Kontakt: richard.kihlgren@trosa.se 

Tidning

ÖSP är en lokal gratistidning som delas ut till så gott som alla hushåll och företag i Trosa kommun, Gnesta kommun, Järna, Hölö, Mörkö och Tystberga.

Där kan du synas gratis i evenemangskalendern, med en betald annons eller varför inte tipsa om något att skriva om.

Uppgifter om evenemang och aktiviteter skickas till evenemang@osp.nu och tips till redaktion@osp.nu

Gemensamma kampanjer och marknadsföringsinsatser

Gemensamma kampanjer görs i regel i samarbete med besöksnäringsföretag och kostnaden fördelas lika mellan alla deltagare. Förutsättningen är att dessa alltid görs med avsändare ”Visit Trosa” eller ”trosa.com”. Detta för att hela Trosa kommuns besöksnäring ska gagnas.

Vill ditt företag vara med? Välkommen att kontakt oss, info@trosa.com, så får du en inbjudan till nästa träff.

Avslutade kampanjer och insatser

Vecka 7-9 genomförde vi en kampanj i Stockholms tunnelbana. Vill du ta del av resultatet? Välkommen att höra av dig till oss, info@trosa.com 

Matturism är en stark trend (källa: Visit Sweden).

”Smaka på Sörmland” är ett koncept som från början togs fram av Visit Sweden under namnet ”The edible country”.  När Visit Sweden sedan la ner konceptet gjordes det om till ”Smaka på Sörmland. Konceptet är framtaget av Stua och Stolt mat tillsammans med de sörmländska kommuner och aktörer som har bord hos sig.  

Kampanjen riktar sig till både svensk och utländsk marknad och syns på respektive kommuns turistwebb, visitsormland.se, i sociala medier och i en del tryckt material. I Trosa är bordet placerat hos Bergs Gård, läs pressreleasen HÄR.

Inga Lindström-land syns extra mycket på Tripadvisor i Tyskland under juli-september i år. En marknadsföringsinsats som nätverket Inga Lindström-land bekostar. Nu är det viktigt att se över hur ni presenteras på Tripadvisor.

5 tips från Visit Sweden:

 1. Säkerställ att ni har, eller tar, kontroll över ägarskapet av er produkt på Tripadvisor.
 2. Se till att informationen är uppdaterad, och hålls uppdaterad.
 3. Publicera bild- och filmmaterial av god kvalité utefter säsong.
 4. Svara snabbt på omdömen som kommer in, både de som är positiva och negativa.
 5. Får ni redan idag värdefull trafik via Tripadvisor, är det en god idé att bli bokningsbar.

En utmärkt guide till Tripadvisor hittar ni hos våra kollegor i Skåne HÄR.

Vandring är en stark trend (källa: Visit Sweden).

Sörmlands kommuners turistorganisationer har tillsammans med Stua enats om att göra en vandringskampanj under sommaren 2023.  I år fyller dessutom Sörmlandsleden 50 år. Kampanjen syns på respektive kommuns turistwebb, visitsormland.se, i sociala medier och i en del tryckt material.