Marknadsföringstips

Innehållsförteckning

Vilka kanaler finns det och vad ska man göra för att synas? Här får du konkreta tips på hur du kan marknadsföra din verksamhet eller ditt evenemang i Trosa! 

På webben

Kalender på trosa.com

Varför?

 • Trosa.com’s mest besökta sida
 • Inspiration för både besökare och invånare – ibland är det evenemangen som gör att de väljer Trosa och inte en annan ort för sin ledighet
 • Det hjälper oss alla att svara på frågor kring evenemang när allt finns samlat på ett ställe. Lätt för hotellpersonal och butiksinnehavare m.fl. att få en överblick och kunna hänvisa till.
 • Hjälper oss att lyfta evenemang och skriva artiklar på Trosa.com’s förstasida och sociala medier.
 • För den som planerar ett evenemang är det till stor hjälp att titta på trosa.com/evenemang så att det inte krockar med något annat.

Om du får felmeddelande när du lägger in ett evenemang – kontakta oss gärna på info@trosa.com. Oftast beror det på att du försöker lägga in en för stor bild. Vi får i de flesta fall in evenemanget ändå.

Vill du som är privatperson annonsera på trosa.com att du har en stuga/rum för uthyrning? Det kan du göra på sidan trosa.com/bo/privata-uthyrare/

Vi behöver:

 • namn
 • personnummer (för att kunna fakturera)
 • adress till stället du hyr ut
 • fakturaadress
 • telefonnummer
 • mejladress
 • beskrivning av boendet, antal bäddar och priser

Tänk också på: vad ingår? (t.ex. lakan, handdukar, städning?) Hur är boendet utrustat? Kök, vattenkokare, micro, TV?

Du bör ha med ett antal bilder.

Pris: 1 250 kr (inkl. moms och per år).

Mejla information till info@trosa.com

Sociala medier (SoMe)

Tryckt material

Stort tack till alla er som annonserat 2023 och på så vis bidragit till tågets drift!

Den 26 juni började tåget rulla enligt årets tidtabell, 6 augusti var sista dagen för sommaren. Vi planerar att köra några turer under Halloweek/ höstlovet, v 44.

Vill du vara med och stötta driften 2024?

Annonsering på tågets tak som syns när tåget rullar Storlek H30 cm x B90 cm Pris: 8750 kr

Annonsering tv-skärm företagsnamn helår (stöttning drift) Pris: 300 kr

Företagsannons tv-skärm /vecka (stöttning drift, går bra när som helst under året – även i år) Storlek B1080 px x H1520 px Pris: 575 kr

Priserna är exkl. moms.

TV-skärmen finns i Rådstugans fönster som vetter mot torget. Här visas evenemangsaffischer vilket gör att många tittar och ser det som en anslagstavla. Ett bra ställe att synas på!

Kontakt: info@trosa.com

Kartan är reklamfri, i A4-format. Samtliga boenden och matställen listas.
Observera att kartan trycks i början av april, ev ändringar behöver komma till vår kännedom i god tid innan dess för att hinna ändras/komma med i det tryckta materialet.

Broschyrmaterial är ännu ej (i september 2023) bestämt hur det ska se ut 2024.

Kulturstråket, stadsvandring, trycks i en begränsad upplaga. Finns för nedladdning här:

Kulturstråket på svenska

The Heritage Trail in English

Der Kulturrundweg auf Deutch

Promenade culturelle en français

Un paseo cutural por Trosa en español

Intinerario culturale in Italiano

 

Andra lokala turisttidningar görs av:

APelago AB, Upptäck Trosa!
kontakt@apelago.se

Östra Sörmlandsposten, TrosaGuiden och ÖSP sommarnummer
jessica@osp.nu

Sörmlands Nyheter, sommartidning
bokaannons@ntmmedia.se

Turist- och besökskartan över Sörmland med annonser och besöksformation – ett samarbete mellan Sörmlands elva turistorganisationer.

Kartan är den enda trycksaken som används i marknadsföringen av Sörmland under 2023.

+Katrineholm ansvarar för annonsförsäljning och teknisk produktion.

Kontakta Tina Berggren på +Katrineholm om du vill annonsera, tina.berggren@pluskatrineholm.se

Affischering

Har du en affisch för ditt evenemang? I vårt skyltfönster ut mot torget affischerar vi kommande evenemang. Vid många affischer tas de fram i turordning. Du kan mejla din affisch till info@trosa.com alternativt lämna den i vita kommunhuset eller på Trosa Stadsbibliotek (säg att den ska till turistcentret).

Här hittar du anslagstavlor i kommunen:

 • Kaptensgatan (tvärgata till Nyängsvägen)
 • Utanför Trosa Vårdcentral vid gång- och cykelbanan
 • Fågelögatan
 • Åpromenaden vid Hamnängsparken/ nära Hamngårdsbodarna
 • Inne i korridoren till Trosa Stadsbibliotek
 • I gränden mellan Coop och Trosa stadsbibliotek
 • Östra Långgatan mellan Smäckbron och Strömbron
 • Västra Hamnplan
 • Skärborgarnas Hus
 • Järnvägsstationen
 • Hulo
 • Bibliotek Navet
 • Skolvägen i Vagnhärad (Nygårdsplatån)
 • Häradsvallen
 • Västerleden
 • Sockenstugan
 • Branders väg 

Saknar du någon anslagstavla? Tipsa oss gärna! Mejla till info@trosa.com

Digitala skärmar

Det finns ett antal digitala skärmar runt om i kommunen. De har olika ägare och olika regler. Läs mer nedan.

 • Skärmar, stående format
 • Finns på: Ica Trossen, Ica Vagnhärad, Skärborgarnas hus, Trosa Stadsbiblioteks fönster
 • Evenemangsannonsering för ideell verksamhet, 5-7 dagar innan eventstart

Kontakt: mkarlstrom@me.com

 • Skärm, liggande format
 • Placerad vid Ådavägen/ Åda gods
 • Kommersiell annonsering
Kontakt: info@adagods.se
 • Stående format
 • Placerad nära Nero center
 • Kommersiell annonsering

Kontakt: julia@nerobygg.se

Tillägnad Blå tåget, dvs intäkter bidrar till Blå tågets drift

 • Skärm, stående format
 • Annonsering företagsnamn helår, pris: 300 kr
 • Företagsannons/vecka, storlek B1080 px, H1520 px, pris: 575 kr

Priserna är exkl. moms

Kontakt: info@trosa.com

 • Skärm med två budskap bredvid varandra, liggande format och mindre stående formar
 • Visar bildspel och filmer samt information från Trosa turistcenter och Trosa kommuns bibliotek

Kontakt: info@trosa.com

Riktlinjer för vägskyltar E4

Länsstyrelsen är tillståndsgivare för skyltar som uppfördes 2020. De representerar övriga myndigheter som står bakom det ursprungliga tillståndet (Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk).

Budskap som förmedlas via vägskyltarna styrs dels av Väglagen, men främst av Kommunallagen gällande gynnande av enskild näringsidkare. Utöver lagens riktlinjer väljer Trosa kommun att vara än mer restriktiva för att främja huvudsyftet med vägskyltarna: attrahera och informera en bred målgrupp samt stärka varumärket Trosa. Trosa kommun förbehåller sig rätten att göra bedömningar från gång till gång.

I händelse av olycka, kris eller annan händelse som kräver snabb information ut till allmänhet förbehåller sig Trosa kommun rätten att byta budskap oavsett annat avtal med exempelvis förening.

Bedömningar av innehåll på skyltarna samt handläggning hanteras av Trosa kommuns kommunikationsenhet.

 

Väglag (1971:948)

 3 § Vägområde utgöres av den mark, som tagits i anspråk för väganordning.

43 § Inom ett vägområde får inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd

 1. uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar,
 2. vidtas andra åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.

I samband med tillstånd får väghållningsmyndigheten meddela de föreskrifter som behövs. Ett tillstånd kan när som helst återkallas.

46 § Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål finnas uppsatta utomhus.

I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte
 1. inom områden med detaljplan eller
 2. för sådana anordningar som är uppsatta på byggnader för upplysning om affärsrörelse eller annan verksamhet på stället eller
 3. för anslagstavlor för meddelanden som rör kommunala angelägenheter,

föreningssammanträden, auktioner eller dylikt,

 1. åtgärder för vilka bygglov krävs. Lag (1991:605).

 

Kommunallag (1991:900)

Särskilt om näringsverksamhet m.m.

7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget.

8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.

Dvs.

» Huvudsyftet med budskap som förmedlas via skyltarna ska vara att:

 1. attrahera och informera en bred målgrupp.
 2. stärka varumärket Trosa.

» Budskap får inte på ett otillbörligt sätt gynna enskild näringsidkare.

Ex.

Evenemang på krog med huvudsyfte att generera inkomster till krogen.

» Privata åsikter eller information riktad till enskild får inte förmedlas via skyltarna.

» Föreningar och näringsidkare som kollektiv grupp tillåts förmedla budskap som i förlängningen gynnar hela kommunens attraktionskraft.

Kontakt: richard.kihlgren@trosa.se 

Tidning

ÖSP är en lokal gratistidning som delas ut till så gott som alla hushåll och företag i Trosa kommun, Gnesta kommun, Järna, Hölö, Mörkö och Tystberga.

Där kan du synas gratis i evenemangskalendern, med en betald annons eller varför inte tipsa om något att skriva om.

Uppgifter om evenemang och aktiviteter skickas till evenemang@osp.nu och tips till redaktion@osp.nu

Gemensamma kampanjer och marknadsföringsinsatser

Gemensamma kampanjer görs i regel i samarbete med besöksnäringsföretag och kostnaden fördelas lika mellan alla deltagare. Förutsättningen är att dessa alltid görs med avsändare ”Visit Trosa” eller ”trosa.com”. Detta för att hela Trosa kommuns besöksnäring ska gagnas.

Vill ditt företag vara med? Välkommen att kontakt oss, info@trosa.com, så får du en inbjudan till nästa träff.

Tripadvisor kampanj juli-september 2023

Inga Lindström-land syns extra mycket på Tripadvisor i Tyskland under juli-september i år. En marknadsföringsinsats som nätverket Inga Lindström-land bekostar. Nu är det viktigt att se över hur ni presenteras på Tripadvisor.

5 tips från Visit Sweden:

 1. Säkerställ att ni har, eller tar, kontroll över ägarskapet av er produkt på Tripadvisor.
 2. Se till att informationen är uppdaterad, och hålls uppdaterad.
 3. Publicera bild- och filmmaterial av god kvalité utefter säsong.
 4. Svara snabbt på omdömen som kommer in, både de som är positiva och negativa.
 5. Får ni redan idag värdefull trafik via Tripadvisor, är det en god idé att bli bokningsbar.

En utmärkt guide till Tripadvisor hittar ni hos våra kollegor i Skåne HÄR.

Vandringskampanj 2023

Vandring är en stark trend (källa: Visit Sweden).

Sörmlands kommuners turistorganisationer har tillsammans med Stua enats om att göra en vandringskampanj under sommaren 2023.  I år fyller dessutom Sörmlandsleden 50 år. Kampanjen syns på respektive kommuns turistwebb, visitsormland.se, i sociala medier och i en del tryckt material.

Avslutade kampanjer och insatser

Vecka 7-9 genomförde vi en kampanj i Stockholms tunnelbana. Vill du ta del av resultatet? Välkommen att höra av dig till oss, info@trosa.com 

Matturism är en stark trend (källa: Visit Sweden).

”Smaka på Sörmland” är ett koncept som från början togs fram av Visit Sweden under namnet ”The edible country”.  När Visit Sweden sedan la ner konceptet gjordes det om till ”Smaka på Sörmland. Konceptet är framtaget av Stua och Stolt mat tillsammans med de sörmländska kommuner och aktörer som har bord hos sig.  

Kampanjen riktar sig till både svensk och utländsk marknad och syns på respektive kommuns turistwebb, visitsormland.se, i sociala medier och i en del tryckt material. I Trosa är bordet placerat hos Bergs Gård, läs pressreleasen HÄR.

Utländsk marknad

Vi har valt att i första hand marknadsföra Trosa kommun i Sverige. I andra hand i tysktalande länder med fokus på framförallt Tyskland, via nätverket Inga Lindström-land och Visit Sweden.

Tillsammans med Nyköping, Oxelösund, Norrköping, Linköping och Vadstena kommun, samt Tillväxt Finspång och Visit Östergötland marknadsför vi vår del av Sverige som Inga Lindström-land. Detta gör vi genom B2C (privatmarknad) där vi gemensamt valt ut Berlin och Hamburg som två av våra prioriterade områden.

Vi är också en fiktivt region, Inga Lindström-land, i Visit Swedens utlandssatsning för RESA-ACT, år 2023-2025, som framförallt riktar sig mot B2B och bearbetar researrangörsledet i Tyskland, Österrike och Schweiz.

Vill ditt företag ha kontakt med utländska reseagenter? Välkommen att kontakta oss, info@trosa.com för mer information

Lär dig mer om Inga Lindström – Artikel om Inga Lindström

Varför ska du som företag i besöksnäringen samarbeta med internationella researrangörer?

Se det inspelade webbinariet där Visit Sweden går igenom vad du som företagare i besöksnäringen kan vinna på att samarbeta med internationella researrangörer, hur det fungerar, och vad som krävs.

Inga Lindström-land kanaler

Syfte: Samlingssida med reseförslag, Inga Lindström-guider och kontaktuppgifter till respektive kommun i nätverket.

Målgrupp: B2B, tyska researrangörer

Språk: tyska

Webbplats: ingalindstrom.com

Syfte: Berätta om Inga Lindström Land som en plats att besöka. Utbud av boende, aktiviteter, upplevelser och nyheter ska lyftas.

Allmänt om Inga Lindström-land länkas till ingalindstrom.com. Specifika platser till destinationens webb.

Målgrupp: gruppresearrangörer, intressenter av sverigeresor, sverigesugna privatpersoner
Ca 100 prenumeranter (september 2023) , öppningsfrekvens 50 %

Språk: tyska

Syfte: Berätta om Inga Lindström Land som en plats att besöka. Utbud av boende, aktiviteter, upplevelser och nyheter ska lyftas.

Allmänt om Inga Lindström-land länkas till ingalindstrom.com. Specifika platser till destinationens webb.

Målgrupp: Gruppresearrangörer, intressenter av sverigeresor, sverigesugna privatpersoner

Språk: tyska

Inga Lindström på Facebook

2021 gick ett antal personer en guideutbildning för att bli certifierade Inga Lindström-land-guider. Utbildningen genomfördes under två dagar. Satmliga guider kan guida på tyska.

Dessa personer kan researrangörer kontakta för en guidning i Inga Lindström-land.

Samtliga Inga Lindström guider talar tyska

ingalindstrom.com/reiseleitung

Google Ads och Facebook-annonser

Syfte: Att öka kännedomen och väcka reslust till Inga Lindström-land.

Målgrupp: B2C (privatpersoner) i Hamburg och Berlin

Språk: tyska

Syfte: Att öka kännedomen och väcka reslust till Inga Lindström-land.

Målgrupp: B2C (privatpersoner) i Hamburg och Berlin

Språk: olika

Tripadvisor